Koporsos temetés

10Koporsós temetés esetén a halottat – jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – a halottvizsgálati bizonyítvány kiállítását követo~ 96 órán belül kell eltemetni, kivéve, ha a halottvizsgálatot végzõ orvos a halottvizsgálatra vonatkozó rendelkezések alapján ettol eltérõ engedélyt adott, a holttestnek az eltemetésig történõ hutése biztosított, ebben az esetben a temetést 8, ill. 15 napon belül kell elvégezni .Ez utóbb idopontnál a temetés helye szerinti intézet engedélye szüksége.
A temetõbe szállított halottat az azonosság megállapítása és a halottvizsgálati bizonyítvány üzemeltetõ részére történõ átadása után azonnal el lehet temetni, vagy gondoskodni kell a hûtõben, ravatalozóban történõ elhelyezésérõl. Abban az esetben, ha a temetõ üzemeltetõje hiányosságot észlel az azonosság vagy az okmányok tekintetében, felfüggeszti az átvételt és értesíti a halottvizsgálati bizonyítványt kiállító orvost, valamint az illetékes intézetet.
Az elhunyt földbe temetéséhez az eltemettetõnek gondoskodnia kell jól zárható, környezetbarát anyagból készült résmentes koporsóról. Földbe temetéshez – fertõzõ betegségben elhunytak temetése kivételével – fémbõl, üvegbõl, mûanyagból készült koporsó nem használható. A koporsót temetés elõtt le kell zárni.